Thursday, March 27, 2014

Maombi siku ya tarehe 22/03/2014 Arusha.

Hivi ndivyo ilivyokuwa siku ya j'mosi ya tarehe 22/03/2014 katika viwanja vya Sheikh Amri Abeid Stadium Arusha kwa ajiri ya maombi maalum kwa wakina mama wote...Yesu anatupenda.
Amen


Monday, January 13, 2014

MAOMBI KABLA YA KUFUNGA NDOA


Maandiko: Mithali 18:22, Zaburi 37:5

 • Moto wa roho mtakatifi (x3) katika jina la Yesu (x3)
 • Mungu uishiye mahari pa juu na Baba wa milele, ninakusifu na kukuabudu.
 • Imeandikwa kuwa “Apataye mke (mume) apata kitu chema; Naye ajipatia kibali kwa BWANA “ Hivyo basi nadai upendeleo katika yote ninayofanya, katika jina la Yesu.
 • Bwana, ninakuomba utufanyie njia mimi na mwenzi wangu, Tupatie fedha na usaidizi wa kutosha wenye kuleta mafanikio katika harusi yetu, katika jina la Yesu (x3)
 • Ninamzamisha mke (Mume) wangu mtarajiwa kwenye damu ya Yesu
 • Ninampiga upofu shetani na maajenti wake ili wasimwone, katika jina la Yesu (x2)
 • Tukinge na ajari katika njia zote tutakazoziendea, katika jina la Yesu.
 • Bwana, tjalie upendeleo wa Kiungu kwa kila tutakaemwendea, katika jina la Yesu.
 • Ninakuja kinyume na Falme na mamlaka zote zilizo kinyume na harusi yetu, katika jina la Yesu.
 • Ninavuruga kila mpango wa Yule mwovu ulioandaliwa kuharibu ndoa yetu, katika jina la Yesu.
 • Ninafunga kila pepo lililoandaliwa kupinga ndoa yetu, katika jina la Yesu.
 • Baba,  ifanye harusi yetu kuwa yenye mafanikio, pokea utukufu katika jina la Yesu.

Amina.


ANGALIZO:  Funga kwa siku 2, kuanzia saa 12 alfajiri hadi 12 jioni huku ukiomba maombi haya.

Saturday, September 7, 2013

Changia Radio Safina ili izidi kuenea Ulimwengu mzima.

Enyi Wana wa Mungu, ni vyema kama tutaichangia Radio safina ili iweze kupeperusha vyema Bendela yake ya kueneza neno la mungu Nchi nzima pamoja na Ulimwengu mzima, ni mikoa michache iyayosikiliza neno la mungu moja kwa moja kupia Radio, ivyo hatuna budi kuchangia ili izidi kutanuka na kusikilizwa kila Mkoa. 

Mbarikiwe sana wale wote mnaotupata kwa njia ya Radio pamoja na Mtandao.

Amina.

Friday, July 26, 2013

VIPENGERE VYA MAOMBI YA UGONJWA USIOJULIKANA.

Maandiko:  Kumb. 1:7-15, 3Yohana 2, Isaya 10:27

VIPENGERE VYA MAOMBI:


 •     Damu ya Yesu (x7), katika jina la Yesu (x7), Moto wa Roho Mtakatifu (x3).
 •    Yehova Rafa, ninakubariki katika jina la Yesu.
 •   (Weka mikono juu ya sehemu husika) Kila kilichopandikizwa na mwovu au wakala wake, ninaamru kwa mamlaka ya jina la Yesu kiteketezwa na moto wa Roho Mtakatifu.
 •  Kila mbegu ya ugonjwa mwilini mwangu, ninakiamru ife katika jina la Yesu (x3)
 •   Chochote kinachotembeatembea mwilini mwangu ninakiamru kiondoke katika jina la Yesu (x2)
 •  Ewe pepo ulietumwa kwangu, ninakung’oa  na kukuteketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu.
 •  Sikia ewe ugonjwa usiyejulikana imeandikwa kuwa “Kwa kupigwa kwake mimi nimepona” Hivyo basi, ninakuamuru uachie mwili wangu (toka katika jina la Yesu) (x3).
 •  Asante Bwana kwa kuwa umenipanya, katika jina la Yesu.
       Amina.

Thursday, June 13, 2013

HUU NDIO UKWELI, UZURI NA UTAMU WA BIBLIA!!!!!!!!!!!

Q: Sura gani ya Biblia ambayo ni fupi kuliko zote? 
A: Zaburi 117

Q: Sura gani ya Biblia ambayo ni ndefu kuliko zote? 
A: Zaburi 119

Q: Sura gani iliyo katikati ya Biblia?
A: Zaburi 118

Ukweli: Kuna Sura 594 kabla ya Zaburi 118
Ukweli: Kuna Sura 594 baada ya Zaburi 118
Ukijumlisha Namba hizi unapata 1188.

Q: Mstari upi wa katikati ya Biblia?
A: Zaburi 118:8

Q: Je Mstari huu unaongelea chochote cha maana kuhusu mpango mzima wa Mungu kwa maisha yetu?

Mara nyingine mtu akisema angehitaji kujua 
Mpango kamili wa Mungu kuhusu maisha yake na wakati huo huo anataka kuwa
Katikati ya mipango yake,
Basi muweke mtu huyu kati ya maneno yake!(yaani usiongee kitu nje ya maneno yake)

Zaburi 118:8 
"Ni bora kuamini katika BWANA kuliko kumwamini binadamu."
Je kwa mpangilio huu haishangazi kwa jinsi ilivyotokea (au Mungu alikuwa katikati yake)?

Kabla ya kutuma habari hii nilisali, Nilisali kwa ajili yenu. Je una dakika moja? sekunde 60 kwa ajili ya Mungu?
Cha kufanya ni kusali sala ndogo kwa mtu aliyekutumia ujumbe huu.........

"Baba Mungu mpe baraka rafiki yangu kwa chochote ukijuacho 
kuwa yeye anakihitaji siku ya leo! 
Na Maisha yake yajae Amani yako, 
mafanikio na nguvu kama anavyohitaji kuwa karibu na wewe. 
Amina"